Bel Ons! | 0800/200 62 - BE | Volledig gratis!

Wetgeving rond fluojasjes

Op 1 februari 2007 werd het in België verplicht voor bestuurders, een fluojasjes te dragen bij het verlaten van het voertuig, indien deze in geval van pech op een auto(snel)weg moet stoppen waar hij niet mag stoppen of parkeren.

De officiële wettekst:

Wijziging K.B. 1 december 1975 (Wegcode)

Artikel 51 wordt aangevuld met een punt 4 :

51.4. Wanneer op autosnelwegen en autowegen de bestuurder van een pechvoertuig op een plek terechtkomt waar hij niet mag stoppen of parkeren, moet hij een retro-reflecterende veiligheidsvest dragen, zodra hij zijn voertuig verlaat.

Hoewel deze wetgeving een aantal voordelen heeft (bijvoorbeeld is deze ook van toepassing voor buitenlandse bestuurders op Belgisch grondgebied) had deze ook heel wat nadelen.
Zo werd het niet verplicht gemaakt een fluojasje bij te hebben in de wagen, en zijn eventuele passagiers die eveneens het voertuig verlaten niet verplicht een fluojasje te dragen.

Vanaf 1 juni 2009 werd de wetgeving omtrent fluojasjes opnieuw uitgebreid. Een nieuw artikel 70bis wordt toegevoegd (aan een koninklijk besluit van ’68), deze bepaald dat het fluojasje verplicht aanwezig dient te zijn aan boord van een auto (naast de reeds verplichte gevarendriehoek, verbanddoos en brandblusser…).

De officiële wettekst:

Art. 2. In het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, wordt een artikel 70bis ingevoegd, dat luidt als volgt :

Art. 70bis. - Retro-reflecterende veiligheidsvest. Een retro-reflecterende veiligheidsvest moet zich aan boord van elke auto bevinden.

Hoewel het in België nog niet verplicht is, is het toch aan te raden ook voor de passagiers een fluojasje te voorzien.
Het is ook ten zeerste aan te raden voor elke passagier een fluovestje die voldoet aan de EN471 norm te voorzien zeker indien u naar het buitenland vertrekt, daar dit reeds in een aantal Europese landen wél een verplichting is!